นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปรับปรุงล่าสุด : วัน / เดือน / ปี
1.1. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “tugethermarket”,“เรา”,    “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ผู้ดำเนินการเว็ปไซต์https://tugethermarket.comได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงนโยบายของทางเราเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้บริการโดยทางเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อการให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น โดยในการใช้บริการเว็บไซต์ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บข้อมูลในส่วนของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับทั้งนี้ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

1.2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น   หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่น ๆที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3. ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเราเยี่ยมชมไซต์และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ใน  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนไซต์
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้ง
หรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

2. การรวบรวมข้อมูล
2.1. เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
2. เมื่อคุณทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเราหรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
3. เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคมและอีเมล
4. เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้
ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์
5. เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
6. เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
7. เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน
และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย
8.เมื่อคุณใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเรา
บนไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
9. เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ใช้
และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
10. เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น
(“อุปกรณ์”) และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
11.เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายน
อก แก่บัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทางไซต์ หรือ
12. เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม
นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเ
ราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ tugethermarket
อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
1. ชื่อ
2. ที่อยู่อีเมล
3. วันเกิด
4. หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต
5. ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
6. ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
7. ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
8. รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน
9. หมายเลขติดต่อ
10. ข้อมูลการศึกษา/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
12. ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือไซต์ของเราและเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือไซต์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของผู้ใช้
13. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์

2.3. ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของคุณอุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดย
เซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเราซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอวันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง "คุกกี้"(ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ)เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยว
กับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเรา

2.4.เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมของคุณที่อยู่บนและไม่อยู่บนแพลตฟอร์มtugethermarket จากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากบริษัทในกลุ่มและ/หรือหุ้นส่วนที่เราร่วมกันเสนอบริการและ/หรือรายการส่งเสริมการขายหรือจากผู้โฆษณาเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการติดต่อของคุณกับพวกเขารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณเข้าเยี่ยมชม การที่คุณใช้บริการของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อมูลผู้พัฒนาหรือผู้เผยแพร่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ให้แก่คุณหรือเรา
2.5. เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอกในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น tugethermarketไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ
2.6. เมื่อคุณท่องเว็บเพจต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่คุณเข้าชมเนื้อหาและโฆษณาและเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่น ๆ บนไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันส่วนใหญ่จะถูกส่งมาถึงเรา(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะส่งการเข้าชมหน้าต่าง ๆ ของคุณ คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา การโฆษณาที่ดูและ/หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการและเว็บไซต์และเวลาให้แก่เรา
2.7.นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ
3. การใช้ข้อมูล

3.1. เว็บไซต์ tugethermarket จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ tugethermarket เท่านั้น
3.2. เว็บไซต์ tugethermarket ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ tugethermarket ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
3.3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ tugethermarket ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ tugethermarket เป็นต้น เว็บไซต์ tugethermarket จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ tugethermarket
3.4. ไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Googleยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีการใช้บริการวิเคราะห์จากเว็บที่ให้บริการอื่น ๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.5. เราจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสมและจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
1. กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
2. กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลและกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
3. กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่นหรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
4.กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว
3.6. เว็บไซต์ tugethermarket อาจแชร์ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้สู่สาธารณะและกับ
พาร์ทเนอร์ของเรา เราจะแชร์ข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงเทรนด์เกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยทั่วไป
4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
4.1.เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เป็นต้น
5. การใช้คุกกี้ (Cookies)
5.1. เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อ
มูล เพื่อช่วยเราปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่าง ๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือไซต์ จำนวนผู้ใช้และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในไซต์ของเรา
เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่คุณเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของคุณ นอกจากนี้ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะและเพื่อตรวจสอบการใช้งานไซต์
5.2.คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่
6. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภายนอก
6.1.บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา ถึงกระนั้นก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรา
6.2.บริการของเราให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่oเพื่อการทำธุรกรรมได้ในเกือบทุกสถานการณ์ โดยที่ tugethermarketไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใด ในธุรกรรมทั่วไป ผู้ใช้อาจได้เข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการส่งไปรษณีย์ของกันและกัน เงื่อนไขการให้บริการของเรากำหนดให้ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อีกคนหนึ่ง (“ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้อื่น (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบตนเองออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (iii) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน

7. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.1. ทางเว็บไซต์ tugethermarket อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเว็บไซต์ในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ tugethermarket จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม เว็บไซต์ tugethermarket การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อ เว็บไซต์
7.2. ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ tugethermarket ต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อ Facebook:Tugether Market และ Line: @tugethermarket

8. ข้อกำหนดและเงื่อนไข 8.1.หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ส่วนด้านล่างในหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา” อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันหรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ
8.2. โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งานการปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานไซต์และบริการรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ