1. สมัครเป็นร้านค้า
  2. Plans
  3. Confirmation
  4. Thank You

ชื่อผู้ใช้*

อีเมล์*

ชื่อ*

นามสกุล*

ชื่อร้านค้า(ภาษาอังกฤษ)*

https://tugethermarket.com/store/[your_store]

ที่อยู่ 1*

City/Town

รหัสไปรษณีย์*

เบอร์ติดต่อร้านค้า*

เลขบัตรประชาชน

คณะ*

สาขา

รุ่น

โต๊ะ

ประเภทสินค้า*

ราคาเริ่มต้น*

ประเภทบุคคล*

รหัสนักศึกษา

หลักฐานยืนยันการเป็นนักศึกษา (รูปนักศึกษา หรือรูปบัตรนักเรียน)

รูปสมุดบัญชี

รหัสผ่าน*

ยืนยันรหัสผ่าน รหัสผ่าน*

* ยอมรับ  เงื่อนไขและข้อตกลง