เกี่ยวกับร้าน

TU OFFICIAL

 จุดเริ่มต้นของแบรนด์  “Since 2477”

เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้ง อุดมการณ์ของพวกเราชาวธรรมศาสตร์ สถานที่ที่ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชน โดยสินค้าที่ผลิตทุกชิ้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทสินค้า

สินค้าทั้งหมด